V dnešním rozhovoru si budu povídat o SEO trendech pro rok 2020. Vyzpovídal jsem Michala Kuchaře ze společnosti SEOlight s.r.o. Agentura SEOlight působí na trhu již více jak 9 let a za tuto dobu obsloužila více jak 1000 klientů.

Michale pro začátek mi prosím řekněte, jak jste se k SEO dostal?

Můj vstup do oboru byl malinko atypický. Jako student jsem provozoval web věnovaný hudbě a byl jsme oslovený zahraniční firmou s nabídkou vložení odkazů na můj web. Začal jsem tedy zjišťovat, proč někdo chce na mém webu platit za umístění odkazů a dostal jsem se právě k tématu SEO. A to mě zaujalo a hned jsme si podnikavě říkal, že bych takové weby mohl mít dva, tři či více.

Jak dlouho už v oboru děláte?

SEOLight Michal KucharOd oslovení zmiňovanou firmou jsem se začal o SEO více a více zajímat. Jen připomínám, že to bylo v době katalogové a lištové. Standard byly tedy registrace do tisíce katalogů a umístění lišt s rotujícími odkazy. Oficiálně s.r.o. existuje od roku 2012 s tím, že já jsem se o obor zajímal již o 3 roky dříve. V té době jsem působil jako freelancer hlavně na webtrhu a budoval jsem svoje první katalogy webů. Pracoval jsem především pro firmy. Pak jsem přišel se službou garance pozice, kde klienti platili až po dosažení první strany ve vyhledávačích. Tento risk podnik pak začal přivádět první klienty, kteří měli třeba špatné zkušenosti a nechtěli již peníze riskovat. Ale to už je hodně dávno, dneska by to už nešlo 😊

Kolik v agentuře SEOlight pracuje lidí?

Pokud bychom zahrnuli i externí textaře tak je nás hravě přes 50 lidí. Skalních zaměstnanců máme do 10 osob.

Docela by mě zajímalo, jak postupujete, když řešíte nového klienta, který vás poptá o služby?

To je vždy nejvíce složitá část. SEO není jen paušální služba, kde řekneme, že naše služby stojí 5000 Kč za měsíc a konec. Vždy se snažím s klientem více komunikovat a zjistit tak, jaké má očekávání, jaký je pro něj reálný rozpočet nebo v čem je jiný či silnější než konkurence atd. Poté se snažím pro klienty vymyslet cílení na taková slova, kde je reálné dosáhnout předních pozic. Občas jsou však očekávání klientů nereálná.

Pokud se domluvíme na řešení, máme jasně daný dlouhodobý rozpočet a začínáme pracovat. Služby se snažíme vždy upravit na míru klientovi. Pokud má klient malý web nebo nízký rozpočet, neděláme velké vstupní SEO analýzy apod. Mým cílem je s klientem se za půl roku spojit a podívat se na pozitivní výsledky a neřešit vzhlednou SEO analýzu čítající desítky stránek nebo návrh slov, který obsahuje stovky slov, grafy a další prvky, které reálně daný klient nepotřebuje.

Do jaké míry má podle vás situace kolem Coronaviru vliv na SEO?

Bohužel nás jaro značně ovlivnilo, a to v tom smyslu, že část klientů se vyděsila a pozastavila nebo snížila rozpočet. Často myslím, že zbytečně, protože dle dat se některých klientů covid19 tolik netýkal, jak se třeba báli a některé eshopy zažívaly dokonce druhé Vánoce.

Část klientů již rozpočty obnovila, ale stále máme několik, kteří naši práci patrně již nikdy využívat znovu nebudou.

A nyní už otázky k slibovaný změnám v SEO. Letošní rok se přehoupnul do své druhé poloviny. A co v této druhé polovině roku očekávat v oblasti optimalizace pro internetové vyhledávače?

Co se SEO týká, předpokládá se, že v letošním roce nedojde k žádným zásadním změnám v žádné z oblastí, jež pod optimalizaci neodmyslitelně spadají. I nadále bude tato usilovat tradičními kroky o dosahování co nejlepších výsledků optimalizovaných webů v internetových vyhledávačích, jež činí uživatelům dostupnými hledané informace. V roce 2020 se neočekává, že by došlo k nějakým zásadním novinkám.

Co právě zmíněný názor znamená v praxi?

Vzhledem k setrvalému nárůstu počtů vyhledávání na internetu s využitím mobilních telefonů na úkor klasických počítačů bude Google i nadále zavádět mobile-first indexování u stále většího počtu webů s cílem nabídnout takovým uživatelům mobilních telefonů relevantní informace a zároveň rozumnou funkčnost nabízených webů na těchto zařízeních. Což bude znamenat zvýhodnění webů přizpůsobených pro použití na mobilních zařízeních.

Dále se bude pokračovat ve zvyšování preferencí pro weby s přehledně postavenou strukturou, na nichž se lze orientovat i bez většího přemýšlení a u nichž je tak snazší a pravděpodobnější realizace zamýšlené akce, dejme tomu objednávky zboží.

Co v sobě ukrývá zmíněná sázka na jednoduchost struktury webů?

Nadále poroste význam webů, jež lépe zvládají práci s vyhledávacími dotazy, tedy upravují web tak, aby se tento zobrazoval ve vyhledávačích při zadání více vyhledávacích dotazů. Stále větší úlohu tak bude hrát podrobnější členění webu na kategorie a parametrické kategorie, schopné uspokojit dotazy spojující v sobě kategorie a vlastnosti. Díky čemuž lze zvýšit návštěvnost e-shopů až o desítky procent.

Je tato jednoduchost alfou a omegou v této oblasti?

To určitě ne. Zapotřebí je a bude i transparentnost webů, tedy web se zřetelně viditelnou kontaktní stránkou, uvedenými zdroji a na ně vedoucími odkazy, se jmenovanými autory a uvedenými zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

Svou roli bude u Googlu sehrávat ale i taková jen zdánlivá banalita, jako dodržování pravidel stylistiky a gramatiky a porozumění tématu, jemuž se web věnuje. Zejména pokud jde o weby zaměřené na finance a otázky zdraví.

A co dalšího se bude týkat webů samotných?

I nadále bude třeba investovat do plánování a přípravy obsahu webů, jejichž odlišnost je stále zásadnější pro úspěch jak u veřejnosti, tak i u vyhledávačů. Poroste význam výjimečných forem a obsahu, tedy spolupráce markeťáků, copywriterů, designerů a dalších profesionálů vedoucí ke vzniku obsahu kvalitního a přehledného pro uživatele i vyhledávače. Což logicky povede i k lepšímu umístění takových webů v internetových vyhledávačích.

SEOLight web firmy

Tolik tedy nový obsah webů. Ale co s tím starým?

I ke starému obsahu je třeba se vrátit a optimalizovat ho. Protože i branding představuje ovlivnění pohledu vyhledávačů na jednotlivé weby, a tedy pozice a viditelnosti obsahu webu. Weby zkrátka musí být stejně jako už dlouho přístupné uživatelům i robotům, aby u vyhledávačů uspěly.

A co třeba nastupující hlasové a vizuální vyhledávání?

To u nás určitě bude mít rostoucí význam, ovšem až v dlouhodobějším časovém horizontu. V letošním roce se dozajista není třeba obávat ústupu klasického klávesnicového vyhledávání. A i u hlasového vyhledávání vždy zřejmě půjde hlavně o využití správného a kompletního označení prvků webu strukturovanými daty. A vzhledem k tomu, že bude hlasové vyhledávání zřejmě využíváno především uživateli mobilních telefonů, je záhodno v první řadě vsadit na optimalizaci webů právě pro mobilní telefony.

Vyhledávání pomocí obrázků bude zřejmě na vzestupu. Díky němuž lze zvýšit úspěšnost i u hledajících, kteří se neorientují dokonale v pojmech a sázejí tak spíše na hledání v obrázkové podobě.

Co tedy bude letos z pohledu SEO nejdůležitější?

Hlavně odstraňování už dávno notoricky známých nedostatků, jež se na webech vyskytují a proti nimž se bojuje optimalizací celé dlouhé roky. Je třeba dosáhnout především co nejvyššího počtu relevantních vyhledávacích dotazů, a u výrazů, na které se jednotlivé weby alespoň nějak zobrazují, dosáhnout většího zviditelnění se. Bez čehož nemá v podstatě zásadní smysl věnovat se implementaci novinek, jež samy o sobě nemají žádný nebo téměř žádný vliv.

A jaký je hlavní úkol SEO v letošním roce?

Něco zdánlivě banálního. Chce to neklást překážky vyhledávačům při procházení a indexování webů. Protože je často nejlepším způsobem, jak dosáhnout cíle, nedělat nic proti jeho dosažení.

A poslední otázka. Co by byla podle Vás jedna nejdůležitější věc, kterou byste doporučili menším firmám a živnostníkům bez rozpočtů k SEO. Čemu by se mohli zdarma věnovat, ale s co největším SEO efektem? 🙂

Primární je podle mě struktura webu a jeho obsah. To je část, kterou si může každý klient v určité kvalitě zvládnout sám. Doporučil bych se podívat na nějaký nástroj pro návrh slov, např. marketingminer.com. |Zde je možné postupně udělat malý návrh slov, dle něho promyslet strukturu webu a poté připravit texty.

 

Na dnešní otázky odpovídal Michal Kuchař, SEO specialista ze společnosti SEOlight s.r.o., kterému tímto děkuji za odpovědi a přeji ať se v internetovém marketingu dále daří!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 500 Kč
Zobrazit formulář pro nákup