cookies

Hodně se mluví o cookie liště, která má na webu povinně být, pokud spadáte do určitých požadavků a to s platností od 1. ledna 2022. Tohoto data byla aktualizována novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která mimo jiné určuje legislativu ohledně sběru osobních dat uživatelů na internetu. Hlavní změna je v tom, že od 1.1.2022 máte nově povinnost jako provozovatel webu ukládat určitý druh cookies pouze s aktivním souhlasem svých návštěvníků (opt-in).

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá v prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva na stejném webu tak pro vás může být snazší. Soubory cookies se obecně například používají k zapamatování preferovaného jazyka, k zapamatování nákupního košíku na e-shopu, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace do služeb, k ochraně dat a k zapamatování nastavení reklam.

Jaké jsou druhy cookies?

Cookies rozdělujeme podle jejich funkcionality do třech základních skupin a to:

  1. funkční,
  2. analytické,
  3. marketingové.

Pokud máte na webu jen funkční, tzv. nezbytné cookies, nemusíte cookie lištu na webu mít.

V případě, že využíváte i různé služby třetích stran jako jsou analytické nástroje (například Google Analytics), nebo jinak sledujete návštěvníky (Facebook pixel, Seznam Sklik, Google Ads, Heureka, remarkering…atd.), lištu na webu podle zákona mít musíte. To znamená, že pokud využíváte analytické a marketingové cookies musíte nejprve zákazníky informovat a vyžádat si jejich souhlas a až po jejich odsouhlasení cookies smíte dále využívat. V případě odmítnutí nesmíte s těmito uživateli dále marketingově ani analyticky pracovat, ale přesto jim musíte poskytnout (zobrazit) váš web.

Jak zjistím jaké cookies na webu používám?

Nejjednodušší je zjistit u vašeho správce webu jaké externí služby třetích stran na webu máte. Pokud si ale web spravujete sami, tak můžete díky nástroji cookieserve.com jednoduše přijít na to jaké cookies na webu jsou. Web cookieserve.com proskenuje web a zobrazí cookies na konkrétní URL. Žádný online nástroj není neomylný, proto se jen na něj nemůžete 100% spolehnout.

Free Cookie Checker

UPOZORNĚNÍ:
Rozhodně doporučuji tuto problematiku konzultovat s právníkem, abyste si byli opravdu jistí, že splňujete všechny zákonné požadavky. Každé podnikání je jiné, proto je třeba vše důkladně prověřit a prozkoumat z hlediska platných paragrafů přímo pro vaší firmu či podnikání.

Níže najdete srovnání pluginů pro WordPress, odkazy na články a semináře a tipy, které vám při rozhodování mohou pomoci a nasměrovat, jak cookies co nejlépe vyřešit. V článku bych rád zmínil několik externích zdrojů, ze kterých můžete zdarma čerpat.

Pluginy pro cookie lištu – srovnání placené i verze zdarma

Zde uvádím několik možných pluginů hodících se pro WordPress. Všechny pluginy mají kromě placené verze také k dispozici verzi zdarma, i když vždy s jistým omezením.

Plugin Complianz

complianz ofoikoaeo4t3u99dinzoecufr8lujhogjl68qdqxw81V základní verzi je Complianz – GDPR/CCPA Cookie Consent zdarma. Pro pokročilejší reportování a složitější nastavování za 39€/rok.

Cookie lista Complianz nahled

Příklad cookie lišty Complianz

Cookie lista Complianz cenik

Přejít na web Complianz

 

Plugin Cookiebot

cookiebot logo1Pro méně rozsáhlé weby je Cookiebot | GDPR/CCPA Compliant Cookie Consent and Control do 100 stránek zdarma. Jinak od 108€/rok pro weby do 500 stránek.

Cookie lista Cookiebot nahled

Příklad cookie lišty Cookiebot

Cookie lista Cookiebot cenik

Přejít na web Cookiebot

 

Plugin CookieYes

CookieYesPro menší weby je CookieYes do 100 stránek zdarma. Jinak od 100€/rok pro weby do 600 stránek. Cookie lišta nejen pro WordPress, ale i pro další redakční systémy.

Cookie lista CookieYes nahled

Příklad cookie lišty CookieYes

  • Verze zdarma: ano
  • Omezení verze zdarma: do 100 stránek
  • Placená verze: 100€/rok (do 600 stránek)
  • Počet aktivních instalací: 1 200.000+
  • Plugin pro WordPress: K dispozici na oficiálním webu po registraci v klientské sekci.
  • Oficiální web: www.cookieyes.com

CookieYes podpora redakcnich systemu

Cookie lista CookieYes cenik

Přejít na web CookieYes

 

Plugin WordPress Real Cookie Banner

icon 256x2561 1Základní verze pluginu WordPress Real Cookie Banner: GDPR (DSGVO) & ePrivacy Cookie Consent, která je zdarma má omezené množství šablon a nastavení, jinak placená verze 49€/rok.

Cookie lista WordPress Real Cookie Banner nahled

Příklad cookie lišty WordPress Real Cookie Banner

Cookie lista WordPress Real Cookie Banner cenik

Přejít na web WordPress Real Cookie Banner

 

Plugin Cookie Notice

icon 256x2561 2Základní tarif zdarma Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA je omezen na maximálně 1000 návštěv měsíčně, placená verze začíná na ceně 133€/rok.

Cookie lista Cookie Notice nahled

Příklad cookie lišty Cookie Notice

Cookie lista Cookie Notice cenik

Přejít na web Cookie Notice

 

Plugin GDPR Cookie Compliance

icon 256x2561 3Základní verze GDPR Cookie Compliance (CCPA ready) je zdarma, pro pokročilejší funkce je k dispozici placená verze za 59€/rok.

Cookie lista GDPR Cookie Compliance nahled

Příklad cookie lišty GDPR Cookie Compliance

Cookie lista GDPR Cookie Compliance cenik

Přejít na web GDPR Cookie Compliance

 

Po dokončení nastavení výše zmíněných pluginů určitě doporučuji otestovat web přes zmíněný nástroj cookieserve.com. Při správném nastavení webu vám musí zobrazit pouze funkční cookies, jak vidíte na obrázku níže:

Cookieserve test cookie OK only functional

Chcete cookie lištu nastavit ode mě?
Pokud si netroufáte nastavit cookie lištu sami, poptejte mě a rád vám lištu nastavím – kontakt zde.

Vyjádření ÚOOÚ ke cookie liště

UOOU logoZde uvádím oficiální vyjádření z Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně informací a požadavků na cookie lištu, které vyšlo ke konci roku 2021. Článek s názvem Často kladené otázky ohledně souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty je formou otázek a odpovědí (FAQ) a níže naleznete celé znění:

Musím získat souhlas uživatele s ukládáním všech cookies?
Ne. Souhlas není vyžadován v případě technických cookies, avšak tato výjimka ze souhlasu se vztahuje pouze na uložení a čtení cookies v prohlížeči uživatele. Je třeba si uvědomit, že i prostřednictvím technických cookies dochází ke zpracování osobních údajů a jakékoli další zpracování těchto údajů tak musí probíhat v souladu s obecným nařízením.
Jaké jsou podmínky udělení souhlasu?
Souhlas by měl být především svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Subjekt údajů musí mít jednoduchou možnost souhlas neudělit, aniž by to pro něho znamenalo újmu (např. nedostupnost obsahu webových stránek). Současně musí být subjektu údajů poskytnuty dostatečné informace o tom, jaké údaje budou zpracovávány, kdo je bude zpracovávat, za jakým účelem, jak dlouho a jestli budou údaje předávány dalším subjektům či do třetích zemí. Udělení souhlasu by pro uživatele nemělo být matoucí ani obtěžující, tzn. uživatel sice může vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s každou jednotlivou cookie, či jednotlivým účelem nebo správcem, avšak má mít i jednoduchou možnost vše najednou odmítnout. Požadavky na souhlas jsou blíže popsány v Pokynech EDPB č. 05/2020.
Je možné udělit souhlas prostřednictvím prohlížeče?
Úřad tuto možnost nevylučuje. Správce osobních údajů musí být schopen prokázat, že mu uživatel souhlas k danému zpracování (k jednotlivým účelům) udělil. V případě udělení souhlasu je třeba aktivní činnost uživatele (např. kliknutí na tlačítko souhlasu), předem nastavený souhlas v prohlížeči tuto podmínku nesplňuje. Uživatel musí mít možnost v prohlížeči udělit informovaný souhlas pro jednotlivé účely jednotlivým správcům.
Jakým způsobem informovat uživatele o cookies při získávání souhlasu?
Poskytované informace by měly být srozumitelné pro běžného uživatele a přehledné. Struktura informací se bude lišit podle množství uložených cookies. Jinak bude vypadat v případě uložení jedné cookie, kde nebude docházet k předávání údajů dalším subjektům a jinak při ukládání desítek cookies, kde bude docházet ke zpracování údajů řadou dalších subjektů. V případě obsáhlejší informace je vhodné ji pro větší přehlednost poskytovat strukturovaně.
Musím umožnit uživateli udělený souhlas odvolat?
Ano. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu musí být stejně snadné jako jeho udělení. V případě udělení souhlasu prostřednictvím cookie lišty nelze akceptovat, aby odvolání souhlasu bylo možné např. pouze telefonicky. Ideálně by tedy na internetových stránkách měly být snadno dostupné tlačítko či odkaz, pomocí kterých lze souhlas odvolat.
Je možné od ledna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím cookies na základě oprávněného zájmu?
Ano. Je třeba odlišit povinnost získat souhlas s uložením a čtením cookies v prohlížeči uživatele (podle zákona o elektronických komunikacích) od následného zpracování osobních údajů (analýza, profilování atd.), které plně podléhá režimu obecného nařízení. Správce tedy musí pro následné zpracování údajů stanovit právní titul, kterým v případě cookies může být souhlas subjektu údajů, oprávněný zájem nebo zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Pokud však uživatel neudělí souhlas s ukládáním a čtením cookies, logicky nemůže docházet k žádnému následnému zpracování jeho osobních údajů.
Je možné, aby tlačítko „Přijmout vše“ mělo jinou barvu než „Odmítnout vše“?
Vzhled a barevnost tlačítek by měly být zvoleny tak, aby měl subjekt údajů možnost se svobodně rozhodnout, zda souhlas udělí či nikoli. Tlačítko „souhlasím“ by tak např. nemělo být výrazně větší či výrazně barevnější než tlačítko „odmítám“. Pokud by tlačítko odmítnutí bylo hůře viditelné nebo identifikovatelné, mohl by jej subjekt údajů přehlédnout a udělený souhlas by nebyl považován za svobodný.
Je třeba, aby bylo tlačítko „Odmítnout vše“ vidět na první pohled? Je případně možné umístit jej až do Nastavení?
Aby měl subjekt údajů možnost svobodné volby, mělo by být odmítnutí souhlasu stejně jednoduché jako jeho udělení. Ideálně by tedy tlačítko odmítnutí mělo být na stejné úrovni jako tlačítko souhlasu.
Je možné mít v Nastavení předem zaškrtnuté ANO u analytických a marketingových cookies?
Předem zaškrtnutá políčka nelze považovat za souhlas v souladu s obecným nařízením, což vyplývá z recitálu 32. Ke stejnému závěru dospěl i Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ve věci Planet49 GmbH (C 673/17).
Je potřeba informovat o všech jednotlivých cookies, které uživatel přijímá? Kde případně má být výpis umístěn?
Výpis jednotlivých cookies včetně jejich účelu lze určitě doporučit. Umístění této informace je potřeba zvážit s ohledem na množství cookies, aby poskytované informace byly přehledné a zároveň snadno dostupné. Informace tedy může být přímo ve strukturované cookies liště, např. po rozkliknutí „více informací“ nebo zde může být odkaz na dokument obsahující informace o cookies.
Je potřeba informovat o všech jednotlivých cookies, které uživatel přijímá? Kde případně má být výpis umístěn?
Z recitálu 32 obecného nařízení vyplývá, že má-li subjekt údajů vyjádřit souhlas na základě žádosti podané elektronickými prostředky, nesmí tato žádost narušit využívání služby. V bodě 39 Pokynů EDPB č. 05/2020 je uvedeno, že aby byl souhlas ,poskytnut svobodně, nesmí být přístup ke službám a funkcím podmíněn souhlasem uživatele s uchováváním informací nebo získáním přístupu k již uloženým informacím v koncovém zařízení uživatele (tzv. cookie walls).
Pokud uživatel cookie lištu zavře, mohu to považovat za souhlas?
Ne. Uživatel musí svůj souhlas jednoznačně vyjádřit. Je-li možnost lištu zavřít, aniž by uživatel vyjádřil, zda souhlas uděluje či nikoli, nelze její zavření a následné setrvání na internetových stránkách považovat za souhlas. Stejně tak v případě „prohlížení“ webových stránek bez jakékoli interakce s cookie lištou nelze cookies do prohlížeče uživatele uložit (kromě technických). Vždy je nutné nejprve získat souhlas a teprve následně mohou být cookies uloženy.

Zdroj: https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=6912&n=casto-kladene-otazky-ohledne-souhlasu-s-cookies-udeleneho-prostrednictvim-tzv-cookie-listy

Seminář a rady od profesionálů

Webinar Jak na cookie listu 2022 1

Mgr Petra Dolejsova

foto: Mgr. Petra Dolejšová, www.petradolejsova.cz

Dne 1. 12. 2021 proběhl seminář s názvem Jak na cookie lištu 2022 – marketingově, právně i vývojářsky správně. Právní zázemí zaštítila advokátka Mgr. Petra Dolejšová (z eLegal advokátní kancelář s.r.o.). Petra Dolejšová je profesionálka v oboru a ovládá právo v oblasti marketingu, médií, e-commerce světa, GDPR, ochrany značky a autorských práv. Rozhodně má k tomuto tématu co říci. Navíc pro neznalé práva, zprostředkovává paragrafy srozumitelně a lidsky. Dále na webináři vystoupili řečníci Martin Michálek, Michal Voják, Honza Tichý a Pavel Ungr.

Celý záznam má 2 hodiny a 15 minut a rozhodně stojí za to si ho přehrát.

Záznam semináře najdete zde:

Přímé odkazy na YouTube na jednotlivé části webináře:

Cookie lišta vs. PPC

Vetrovka Petra VetrovskaZajímá vás, jak cookie lišta může mít vliv na vaše PPC kampaně na Seznamu a Googlu? Doporučuji přečíst článek od Petry Větrovské, známé jako Větrovka, která tuto tématiku více do hloubky rozebírá. Také tam najdete návod jak nedoměřená data dopočítat.

Celý článek s názvem Cookie lišta v PPC: jak uhlídat PPC kampaně si přečtěte zde.

Závěrem o cookie liště

Snažil jsem se v článku poskytnout co nejvíce informací o cookie liště. Věřím, že vám uvedené informace pomohou zvolit správné řešení právě pro váš web.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 500 Kč
Zobrazit formulář pro nákup